Luksusmærke
Det retvendte stempels linier følger mærkets rammelinier.
Harmoniske margener på alle 4 sider.
Kvalitetsbetegnelser
på frimærker
Pragtmærker
Velcentrerede mærker og tydelige stempler.
Mærker i god gennemsnitskvalitet.
Mærker i gennemsnitskvalitet.
Beskrivelser og billeder er lånt fra
www.seeiton.dk
med forfatterens tilladelse.
Eksempler på mærker i
luksuskvalitet og pragtkvalitet.
Flotte brede margener - farvefrisk
Pragtmærke
Parstykke med stempel lige i midten, og fornuftige margener
Søllested parret - Utakket ved en fejl - pænt stempel