Der findes grundlæggende to måder hvormed man
kan detektere vandmærker.
Enten ved at gennemlyse mærket med en farve
der svarer til frimærkets egen farve.
På den måde træder vandmærket forholdsvis
tydeligt frem.
Metoden er ikke altid brugbar - men kan dog anvendes.

Eller som hér - ved at "presse" mærket:
Signoscope T1 er en vandmærkesøger, der fungerer på
den måde at den detekterer vandmærket ved, på samme tid, at presse og gennemlyse frimærket.

På den måde vil vandmærket træde tydeligt frem.
Metoden er meget effektiv.
NB: På trods af at mærket bliver "presset" tager
det IKKE skade.

Se billeder til højre - de taler for sig selv.
Metoden kan dog ikke anvendes
hvis der stadig sidder papirrester på mærket.

Når vandmærket skal bestemmes vha. Signoscope T1,
tages glasblokken først ud - mærket lægges med
forsiden nedad, under glasblokken.
Denne sættes ind igen og nu presser man vha. det
håndtag der er anbragt på siden, mærket imod
glasblokken.
Samtidig bliver mærket belyst fra siden af glødelampen.
Lyset kan reguleres i lysstyrke på drejeknappen
på siden af instrumentet.
Funktionsbeskrivelse af SAFE Signoscope T1
Vandmærkesøger
"how do you do ?"
Eksempler på vandmærker "afsløret" med Signoscopen...
Signoscope T1